Katas Pin-An Wado-Ryu pin-an nidan, pin-an shodan, pin-an sandan, pin-an yodan,pin-an godan

Yoshikazu Kamigaito Sensei

Pin-An NIDAN

Pin-An-Nidan-1-Yoshikazu-Kamigaito
Pin-An Nidan-20-2 Yoshikazu Kamigaito
Pinan Nidan Kamigaito Yoshikazu Sensei

Visualiser la vidéo via YouTube:


Pin-An SHODAN

Pin-An Shodan-1 Yoshikazu Kamigaito
Pin-An Shodan-16-1 Yoshikazu Kamigait
Pinan Shodan Kamigaito Yoshikazu Sensei

Visualiser la vidéo via YouTube:


Pin-An SANDAN

Pin-An Sandan-1 Yoshikazu Kamigaito
Pin-An Sandan-9 Yoshikazu Kamigaito
Pinan Sandan Kamigaito Yoshikazu Sensei

Visualiser la vidéo via YouTube:


Pin-An YODAN

Pin-An Yodan-1 Yoshikazu Kamigaito
Pin-An Yodan-10-4 Yoshikazu Kamigaito
Pinan Yodan Kamigaito Yoshikazu Sensei

Visualiser la vidéo via YouTube:


Pin-An GODAN

Pin-An Godan-1 Miwa Sensei
Pin-An Godan-18 Miwa Sensei

Les photos sont de Maître MIWA, qui était le Maître de Wado-Ryu de Yoshikazu Kamigaito Sensei

Pinan Godan Kamigaito Yoshikazu Sensei

Visualiser la vidéo via YouTube: