Katas video’s van de gemeenschap

Pinan Nidan Kata Wado-Ryu

Peter Keijers in de jaren ’80 en ’90

Pinan Nidan Kata door Peter Keijers

Thong, Phuc en Philippe in de jaren 80

Kata Wado-Ryu Pin-An Nidan door Thong ,Phuc en Philippe vanMetamorphose club de Seraing in de jaren 1980.
Kata Wado-Ryu Pin-An Nidan by Thong, Phuc and Philippe from Metamorphose club de Seraing in the year 1980.
Klik op de afbeelding om de video op Youtube te bekijken…

Pinan Shodan Kata Wado-Ryu

Peter Keijers in de jaren ’80 en ’90

Pinan Shodan Kata door Peter Keijers

Thong, Phuc en Philippe in de jaren 80

Kata Wado-Ryu Pin-An Shodan door Thong ,Phuc en Philippe vanMetamorphose club de Seraing in de jaren 1980.
Kata Wado-Ryu Pin-An Shodan by Thong, Phuc and Philippe from Metamorphose club de Seraing in the year 1980.
Klik op de afbeelding om de video op Youtube te bekijken…

Pinan Sandan Kata Wado-Ryu

Peter Keijers in de jaren ’80 en ’90

Pinan Sandan Kata door Peter Keijers

Thong, Phuc en Philippe in de jaren 80

Kata Wado-Ryu Pin-An Sandan door Thong ,Phuc en Philippe vanMetamorphose club de Seraing in de jaren 1980.
Kata Wado-Ryu Pin-An Sandan by Thong, Phuc and Philippe from Metamorphose club de Seraing in the year 1980.
Klik op de afbeelding om de video op Youtube te bekijken…

Pinan Yodan Kata Wado-Ryu

Peter Keijers in de jaren ’80 en ’90

Pinan Yodan Kata door Peter Keijers

Thong, Phuc en Philippe in de jaren 80

Kata Wado-Ryu Pin-An Yodan door Thong ,Phuc en Philippe vanMetamorphose club de Seraing in de jaren 1980.
Kata Wado-Ryu Pin-An Yodan by Thong, Phuc and Philippe from Metamorphose club de Seraing in the year 1980.
Klik op de afbeelding om de video op Youtube te bekijken…

Pinan Godan Kata Wado-Ryu

Peter Keijers in de jaren ’80 en ’90

Pinan Godan Kata door Peter Keijers

Thong, Phuc en Philippe in de jaren 80

Kata Wado-Ryu Pin-An Godan door Thong ,Phuc en Philippe van Metamorphose club de Seraing in de jaren 1980.
Kata Wado-Ryu Pin-An Godan by Thong, Phuc and Philippe from Metamorphose club de Seraing in the year 1980.
Klik op de afbeelding om de video op Youtube te bekijken…

Kushanku Kata door Xavier Wispenninckx in de jaren ’80 en ’90

Kushanku Kata door Xavier Wispenninckx

Naihanshi Kata door Xavier Wispenninckx in de jaren ’80 en ’90

Naihanshi Kata door Xavier Wispenninckx

KIHON KATA N°1

De eerste video komt uit de club Métamorphose in Seraing en dateert waarschijnlijk uit de jaren tachtig. Bui Tu Thong en Hoang Ngu Phuc waren toen de instructeurs van de club en trainden regelmatig onder leiding van meester Kamigaito.

Kihon-Kata N°1 Wado-Ryu
Kihon-Kata N°1 Wado-Ryu – Klik op de foto om de video op Youtube te zien…

De tweede video werd opgenomen in mei 2022 tijdens de tweede zaterdag van de maand trainingen in Leuven. De drie beoefenaars Lars Van Passel, Michel Barri en Giovanni Castagna zijn lid van de Tshinto Club Leuven. Lars Van Passel is de huidige instructeur.

Kihon Kata Nr1 wado-ryu karate
Kihon Kata Nr1 Wado-Ryu karate – Klik op de foto om de video op Youtube te zien…

Kihon Kata N°1 is een basis Kata dat ons onderwezen werd door Yoshikazu Kamigaito Sensei in de jaren 1970-1990 in België.

Dit ogenschijnlijk zeer eenvoudige Kata is in eerste instantie bedoeld om aan beginners in Wado-Ryu Karate te worden geleerd.

Na de Yoi startpositie, wordt alleen de Zenkutsu Dachi positie gebruikt.

Er worden drie technieken gebruikt in dit Kihon Kata N°1, namelijk, Junzuki, Gedan Barai en Jodan Age Uke. Voor meer details over deze technieken, verwijs ik u naar het Wado-Ryu Karate Handboek voor Instructeurs – Deel 2 “KIHON” geschreven door Yoshikazu Kamigaito Sensei

Naast deze drie technieken waaraan tijdens het Kata gewerkt moet worden, zijn er twee belangrijke aspecten om te ontwikkelen:

1. Lichaamsrotaties met verandering van richting en uitvoering van Gedan Barai.

Hier moet het grootst mogelijke bereik van de rotatie van de heupen worden nagestreefd en daarom, bij de eerste beweging bijvoorbeeld,  moet de plaatsing van de linkervoet op de juiste plaats zijn voordat het lichaam van houding of richting verandert. Alleen de linkerarm wordt geplaatst met de vuist een beetje lager dan de rechterschouder, de achterkant van de vuist naar beneden.
Alleen dan zal de snelle en wijde rotatie van de heupen, tegen de klok in, de correcte uitvoering van de Gedan Barai met Kime mogelijk maken. Aan het einde van de Gedan Barai, zou de vuist idealiter boven je linkerbeen moeten zijn (noch rechts noch links van je linkerbeen).

Idealiter is deze goede positie eigenlijk het resultaat van uw goed gebruik van heuprotatie.

Alle andere bewegingen met lichaamsrotatie volgen deze algemene principes.

2. Kihon type bewegingen inclusief de drie Age Uke en de drie Junzuki, alsmede alle individuele Junzuki na elke verandering van richting.

Dit kan ook gezien worden als een toepassing van de traditionele Kihon (beoefend over de gehele lengte van de Dojo).

Inderdaad worden in Kihon Kata slechts drie keer Age Uke en drie keer Junzuki herhaald.

Er kan dus gezocht worden naar een gevarieerd ritme in amplitude en snelheid bij de uitvoering van deze drie herhalingen, waardoor het een levendiger element wordt dan in Kihon.

Deze eenvoudige Kata stelt ons ook in staat de concentratie van de geest (Zanshin) te benaderen in onze houding en bewegingen. Inderdaad, tijdens elke draai of achterwaartse beweging moeten wij ons bewust blijven van de tegenstander voor ons of achter ons.

Dit brengt ons ertoe te werken aan ons gezichtsvermogen en onze algemene waarneming van de omgeving waarin wij ons bevinden, te werken aan ons evenwicht in snelle bewegingen van verandering van richting en altijd alert te blijven en klaar te staan om ons te verdedigen of opnieuw aan te vallen.

3. Andere aspecten komen ook aan bod in deze Kihon Kata:

De Kiai,

die vier maal herhaald wordt, stelt beginners in staat om te wennen aan het uitvoeren van bepaalde aanvallen of verdedigingen met kracht en Kime met een krachtige Kiai; het maakt het ook mogelijk om te werken aan het hierboven genoemde ritme.

De Hikite :

ook hier kan bewust en vrijwillig aan Hikite, vooral in de rotatie van het lichaam, worden gewerkt.

Al deze positieve aspecten van het Kihon Kata N°1 maken het een ideaal Kata voor de meer gevorderden en zelfs voor hen die reeds verschillende Dan aan hun gordel hebben.

Inderdaad, de gevorderden zullen, door hun ervaring en hun jaren van oefening, ertoe gebracht worden minder bewegingen in amplitude uit te voeren, hogere posities in te nemen, minder in Zanshin te zijn omwille van hun “niveau van perfectie”…

Op hun niveau echter, zal het werk van dit Kihon Kata N°1 hen herinneren aan bepaalde fundamentele concepten die zij misschien vergeten zijn bij het beoefenen van de “gevorderde” Katas.

Het zal hen misschien een door ouderdom enigszins vergeten kracht doen (her)ontdekken, een wil om aan te vallen en te verdedigen, een geest die op elk ogenblik paraat is.

Hij zal beginners ook doen inzien dat dit Kihon Kata N°1 voor beginners in feite ook een Kata voor gevorderden is.

Dit, merk ik, blijkt zeer duidelijk uit de video waarin het Kihon Kata N°1 wordt uitgevoerd door Lars, Michel en Giovanni, drie Karateka’s met vele jaren praktijk maar nog steeds enthousiast over dit “eenvoudige” Kata. 

Xavier Wispenninckx, 14-05-2022

PS : binnenkort komt Kihon Kata N°2 aan de beurt ook wel Keri Kihon Kata genoemd

(vertaald van het Frans door Deepl Pro)


Wado-Ryu Katas en andere door Giovanni Castagna 2021-2022

Giovanni profiteerde van de Corona periode om zijn persoonlijke werk aan Wado-Ryu Karate verder uit te breiden.
In zijn garage filmde hij verschillende Wado-Ryu kata’s en van andere scholen.
Giovanni is al vele jaren lid van de Tshinto Leuven Karate Club.

Chinto Kata door Giovanni Castagna
Chinto Kata

Al zijn video’s staan op YouTube en u vindt de link om ze te bekijken hieronder.

Klik hier voor Giovanni’s vele video’s…

Bravo Giovanni.