Handleidingen voor Lesgever Wado-Ryu Karaté – Yoshikazu Kamigaito Sensei

Pin-An Shodan-16-1 Yoshikazu Kamigaito

Onze oprechte dank gaat uit naar Paul GAZON, een oud-beoefenaar van Wado-Ryu Karate met de Heer Kamigaito, voor het digitaliseren en verfraaien van de originele versies van de volgende 6 boeken. Bedankt Paul.

Wado van Yoshikazu Kamigaito, Volume 1

Binnenkort !


Kihon door Yoshikazu Kamigaito, Volume 2

Binnenkort !


Pin-An Kata’s door Yoshikazu Kamigaito, Volume 3

Binnenkort !


Pin-An Kata’s door Yoshikazu Kamigaito, Derde editie van Volume 3

Pin-An-Nidan-1-Yoshikazu-Kamigaito

In deze derde editie van de Pin-An Kata’s heeft Meester Kamigaito de tekeningen verder verbeterd.

Daarnaast hebben we elke Kata Pin-An apart gepubliceerd met toevoegingen van nieuwe tekeningen maar ook toevoegingen van foto’s van meester KAMIGAITO en Meester MIWA die de Kata’s Pin-An uitvoeren.

Ook meester KAMIGAITO heeft veel nieuwe opmerkingen toegevoegd over de Pin-An Kata’s.


Hogere Kata’s Wado-Ryu door Yoshikazu Kamigaito, Volume 4

Kata Naihanchi

Voorafgaande opmerkingen: In deze KATA is de positie van de onderste helft van het lichaam zeer karakteristiek. Deze positie wordt NAIHANCHI-DACHI genoemd •. Het voornaamste doel van het oefenen van NAIHANCHI is de studie van deze positie in relatie tot de bewegingen van armen en romp….

Hogere Kata’s Wado-Ryu

Wado 4 de hogere kata wado-Ryu kushanku naihanchi seishan en chinto door Yoshikazu Kamigaito Sensei

Voorwoord
Het hier voorliggende werk is het tweede deel van de commentaar op de KATA’S. Met de vijf PIN-AN, vormen deze negen KATA’S officieel het geheel van KATA’S van onze WADO-RYU school.

Op een gunstig ogenblik zou ik er echter nog bepaalde andere willen voorstellen, die tot verschillende scholen behoren. Want een fel verspreid denkbeeld in Europa wil laten geloven dat zij die de meeste technieken kennen de”  experts” zijn; ik zou hier dus niet ineens kunnen tegen optornen. Anderzijds is MEESTER OTSUKA, de grondlegger van onze school, zelf door een periode gegaan, waarin hij een vijftiental KATA’S, waaronder BASSAI, WANSHU•••enz. beproefde. (•••)

We gaan zogenaamd een soort evolutie volgen van al die KATA’S om de individuele evolutie gelijkend op die van een embryo te vervolledigen.

In ieder geval is de wereld van de   9  KATA’S voor het ogenblik en zoals U het kan lezen in het voorwoord van het voorgaande deel, een wereld waarin alle elementen nauw met elkaar verbonden zijn of anders gezegd: het is een gesloten wereld.  De KATA’S zoals BASSAI, WANSHU••• enz., dewelke de WADO-RYU leerlingen van weleer bestudeerden, kunnen in deze wereld geen plaats vinden.   Niettemin hoop ik dat men andere KATA’S kan aanleren en dat men, door ze te vergelijken met de WADO-RYU-KATA’s,  men de ware zin van deze laatsten kan vatten…


Yakusoku Kumite door Yoshikazu Kamigaito, Volume 5

Binnenkort !

Renzoku Kumite of Voortdurende Kumite door Yoshikazu Kamigaito, Volume 5 Annex

Kaishin-Yoshikazu-Kamigaito-Sensei

De Renzoku Kumite werden in de jaren zeventig van vorige eeuw door  Kamigaito Sensei tijdens zijn periode in België ontwikkeld.

Hij was verrast over de stramme wijze de westerlingen karate beoefenden. De heupbewegingen, eigen aan Budo, waren nauwelijks aanwezig. Het begrip soepel werd verward met lenig. Hij was van oordeel dat de karatekas in België met die ingesteldheid de subtiele bewegingen van Wado Ryu, en met name Kihon Kumite, niet aankonden. Hij zocht een manier waarop hij hen toch aan deze Japanse traditie kon laten aansluiten….


Shiai door Yoshikazu Kamigaito,
Volume 6

Binnenkort !