Karate-Video’s door Jean-Maurice HUARD

De Renzoku Kumite of voortdurende Kumite

De Renzoku Kumite of voortdurende Kumite sur YouTube

Voorwoord

De Renzoku Kumite werden in de jaren zeventig van vorige eeuw door  Kamigaito Sensei tijdens zijn periode in België ontwikkeld.

Hij was verrast over de stramme wijze de westerlingen karate beoefenden. De heupbewegingen, eigen aan Budo, waren nauwelijks aanwezig. Het begrip soepel werd verward met lenig. Hij was van oordeel dat de karatekas in België met die ingesteldheid de subtiele bewegingen van Wado Ryu, en met name Kihon Kumite, niet aankonden. Hij zocht een manier waarop hij hen toch aan deze Japanse traditie kon laten aansluiten...

Zie ook het volledige boek van Renzoku Kumite…


Naihanchi Kata – Wado-Ryu

Naihanchi Kata door Jean-Maurice Huard

Sanchin Kata zoals onderwezen door Kamigaito Yoshikazu Sensei

Sanchin Kata door Jean-Maurice Huard

Tensho Kata zoals onderwezen door Kamigaito Yoshikazu Sensei en in deze video onderwezen door Jean-Maurice Huard

In deze video leert Jean-Maurice Huard deze essentiële Kata…Via YouTube…

Kata Tensho werd ons in België geleerd door Yoshikazu Kamigaito Sensei die Gojo-Ryu, Nippon Kempo en vervolgens Wado-Ryu beoefende. In deze video leert Jean-Maurice Huard deze essentiële Kata aan studenten van verschillende clubs. Dit type Kata wordt, zoals de meeste Kata’s, niet geleerd, het wordt het hele leven beoefend.

Le Kata Tensho nous a été enseigné en Belgique par Yoshikazu Kamigaito Sensei qui a pratiqué la Gojo-Ryu, le Nippon Kempo et ensuite le Wado-Ryu.
Dans cette vidéo, Jean-Maurice Huard enseigne ce Kata essentiel aux élèves de différents clubs. Ce type de Kata, comme la plupart des Katas, ne s’apprend pas, il se pratique toute la vie.
Kata Tensho was taught to us in Belgium by Yoshikazu Kamigaito Sensei who practiced Gojo-Ryu, Nippon Kempo and then Wado-Ryu. In this video, Jean-Maurice Huard teaches this essential Kata to students from different clubs. This type of Kata, like most Katas, is not learned, you have to practice it all your life.
Kata Tensho wurde uns in Belgien von Yoshikazu Kamigaito Sensei unterrichtet, der gojo-Ryu, Nippon Kempo und dann Wado-Ryu praktizierte. In diesem Video lehrt Jean-Maurice Huard dieses wesentliche Kata für Schüler verschiedener Clubs. Diese Art von Kata, wie die meisten Katas, lernt man nicht, sie wird das ganze Leben praktiziert.


Kihon Wado Ryu

De Kihon werd uitgevoerd door Jean-Maurice Huard en Peter Keijers in de jaren 80-90 in de Karatezaal van de Tshinto Karate Club in Leuven.
De gepresenteerde Kihon-technieken zijn respectievelijk:
– Junzuki
– Kette Junzuki
– Gyakuzuki
– Kette Gyakuzuki
– Junzuki-No-Tsukomi
– Kette Junzuki-No-Tsukomi
– Gyakuzuki-No-Tsukomi
– Kette Gyakuzuki-No-Tsukomi

Deze technieken worden beschreven en uitgelegd in het boek van Meester Kamigaito Yoshikazu, Kihon-Volume 2.
U kunt dit boek downloaden via de link

Kihon door Jean-Maurice Huard en Peter Keijers op YouTube
https://youtu.be/EJ4Sl_4HbfY