Karate-Boeken… van Jean-Maurice HUARD

Jean-Maurice HUARD, le successeur

NIPPON KEMPO
door Jean-Maurice HUARD

Een soepele manier – Het Nippon-Kempo

Velen onder U vragen zich af waar de ouderen die eigenaardige Kumités hebben geleerd. Vanuit een vrij losse houding, slaan, verdedigen en ontwijken zij op een manier die ongbruikelijk is voor Karateka’s. Soms hoort u de oudsten met nostalgie spreken over de Kumités die zij, nu meer dan 20 jaar geleden, beoefenden onder de leiding van de Meester. Niemand weet in feite echt van waar ze komen. Dit klein werkstuk is dus eigenlijk ook een beetje een geschiedenisboekje…

Een soepele manier – Het Nippon-Kempo

Klik hieronder om te downloaden ( Télecharger )


SANCHIN KATA

De Karate van de Wado-Ryu school is in feite vrij eenvoudig en beperkt : de basisbewegingen (de Kihon), negen Kata’s (de vijf Pinan Kata’s, Kushanku, Naihanchi, Seishan en Chinto), de Kihon Kumites (en de Yakusoku Kumites die ze voorbereiden).
Voor Meester Ohtsuka (stichter van de Wado-Ryu) volstaan deze bewegingen ruimschoots om de essentie te vatten.

Voor ons westerlingen zijn de redenen waarom Meester Ohtsuka zich beperkte tot deze enkele bewegingen vaak onbegrijpelijk. We moeten dus andere middelen zoeken om te laten begrijpen waarover het gaat.

Zo zijn bijvoorbeeld de Kote-Uke of de Shuto-Uke beweging moeilijk begrijpbaar zonder verdere verklaring ; om deze uit te voeren zou men de Seishan Kata moeten kennen, waarvan de essentie ontglipt aan wie niet bekend is met de wereld van Pinan en Kushanku….

Klik hieronder om te downloaden ( Télecharger )


De 10 Kihon Kumite – Wado-Ryu

Kaishin door Yoshikazu Kamigato Sensei
Kihon-Kumité n ° 1 – ipponme

ALGEMENE VOORSTELLING

De Kihon Kumite zijn ontwikkeld door Meester Ohtsuka.  Er wordt gezegd dat diegene die ze perfect beheerst, onoverwinnelijk is.

Meester Ohtsuka was eerst een beoefenaar van Jû-jitsu.  Aan het einde van zijn leven keerde hij – zo wordt verteld – terug naar zijn eerste liefde. Hij noemde zich Jû-Jitsuka en niet Karateka.

De tekst die je gaat lezen werd in Japan gepubliceerd ter gelegenheid van een wereldkampioenschap van de Wadô-Ryû school en herzien op basis van de tekst van Meester Ohtsuka. Geen van beide teksten werd door de stichter geschreven. (Bij mijn weten bestaat zo’n tekst niet.) Het is dus heel goed mogelijk dat deze beschrijvingen niet zijn werkwijze weergeven, maar bij gebrek aan lijsterbessen zullen we ons tevreden moeten stellen met de merels…

Een paar opmerkingen voor we beginnen:

Deze Kihon Kumite zijn – op één uitzondering na – Nihon Kumite, d.w.z. Kumite waarbij twee aanvallen plaatsvinden op verschillende niveaus.

Je zal van elke situatie een OMOTE-versie en een URA-versie herkennen.

De vorm is zeer belangrijk, zowel in de houding als in de beweging. Het lijkt misschien dat deze Kumite gemakkelijk zijn, maar het is pas na vele jaren dat je de diepte en de finesse ervan begrijpt, dus denk niet te vlug dat je het allemaal al onder de knie hebt.

Sommige houdingen lenen zich niet bijzonder goed voor verdedigende of aanvallende bewegingen (bijvoorbeeld de houding van Shiko-Dachi om Kaishin te doen, in nr. 1). Desondanks moet deze beweging met grote zorg en aandacht voor detail worden uitgevoerd.

Meer dan elders is het onmogelijk om de bewegingen van het Kihon-Kumite te herleiden tot gebruikelijke technieken (zoals Kote Uke, Gedan-Barai, Jôdan-Age-Uke…). Deze Kumite zijn geen knip- en plakwerk van bekende technieken. Dit kan alleen indirect worden voorbereid door zich te verdiepen in andere oefenvormen.

De afweer breekt nooit de slag, maar is trouw aan de beweging van het lichaam dat in verschillende richtingen ontwijkt.

De vrije onderarm is voor de romp en niet naar opzij getrokken (Hikite) zoals bij Kihon.

De op het eerste gezicht eenvoudige ontwijkingen zijn in feite zeer subtiel; zo wordt de Kaishin-beweging vaak vermengd met een of meer andere ontwijkende bewegingen, zoals Sorimi of Hikimi.

Reeds bij aanvang moet je proberen geen barrière tussen jou en je tegenstander op te werpen, om zo mee te kunnen gaan in zijn intenties. Dit is de manier waarop je samen één wordt en in harmonie of wederzijdse uitwisseling treedt. Kortom, je moet proberen met elkaar in balans te komen.

Zo staan de twee tegenstanders tegenover elkaar en groeten elkaar bij het begin van deze reeks Kumite, reageren op de geringste beweging van de ander, beginnen tegelijk te bewegen, gaan in overleg uit elkaar en keren samen terug naar hun oorspronkelijke positie.

Yaku-Soku-Kumite is een waardevolle voorbereiding en uitleg voor Kihon-Kumite en is soms zeer gelijkaardig. Het is daarom beter om er een gedegen ervaring mee te hebben alvorens zich te wagen aan het beoefenen van Kihon-Kumite.
….
Klik hieronder om te downloaden ( Télecharger )