Katas Pin-An Wado-Ryu, pin-an nidan, pin-an shodan, pin-an sandan, pin-an yodan,pin-an godan

Pin-An NIDAN

Pin-An-Nidan-1-Yoshikazu-Kamigaito
Pin-An Nidan-20-2 Yoshikazu Kamigaito

Bekijk de video op YouTube :


Pin-An SHODAN

Pin-An Shodan-1 Yoshikazu Kamigaito
Pin-An Shodan-16-1 Yoshikazu Kamigaito

Bekijk de video op YouTube :


Pin-An SANDAN

Pin-An Sandan-1 Yoshikazu Kamigaito
Pin-An Sandan-9 Yoshikazu Kamigaito

Bekijk de video op YouTube :


Pin-An YODAN

Pin-An Yodan-1 Yoshikazu Kamigaito
Pin-An Yodan-10-4 Yoshikazu Kamigaito

Bekijk de video op YouTube :


Pin-An GODAN

Pin-An Godan-1 Miwa Sensei
Pin-An Godan-18 Miwa Sensei

De foto’s zijn van Meester MIWA, die de Meester van Wado-Ryu was van Yoshikazu Kamigaito Sensei

Bekijk de video op YouTube :