Artikelen van de Karatekas-gemeenschap

Wado Kamigaito Belgium in Moskou in 1995

“Jong … ’t is verdomd heet hier in Moskou! Maar we zijn klaar om jullie te ontvangen.”               zo telefoneerde André me daags voor ons vertrek naar Moskou. lk klikte het weerbericht op CNN aan en dat voorspelde onweer. En ja … De onweerswolken stapelden zich op toen de daling naar Moskou werd ingezet…

Wado Kamigaito Belgium in Moskou in 1995
Xavier, Peter, André (instructeur van de karate club in Moskou), Jean-Maurice en twee Russische karateka's van de Moskouse club
Wado Kamigaito Belgium in Moskou in 1995 Xavier, Peter, André (instructeur van de karate club in Moskou), Jean-Maurice en twee Russische karateka’s van de Moskouse club
Wado Kamigaito Moskou, leerlingen van de club van André De Rijck
Wado Kamigaito Moskou, leerlingen van de club van André De Rijck

Nota’s over Kime

Tijdens de stage van 13 januari 2024 hebben we ons ingespannen om de Kime te begrijpen en te beoefenen.

Ter herinnering, Kime is het 4e punt van mijn notitie van 24 mei 2018 over het verdiepen van WADO-RYU

Kime is een resultaat en geen techniek. Dit resultaat hangt af van de manier waarop je je lichaam en geest gebruikt in een aanvalstechniek, verdediging…Daarom zal je Kime evolueren met je carrière als karateka.

Alleen het regelmatig en nauwgezet beoefenen van karate zal je Kime doen evolueren. Probeer niet je Kime te verbeteren. Probeer liever je Karate te verbeteren en je Kime zal de facto verbeteren…

Pinan Nidan eerste beweging Tettsui
Pinan Nidan eerste beweging Tettsui

Pinan Nidan eerste beweging Tettsui

 Dit is het eenvoudigste en meest typische voorbeeld van het Kime -principe (de ogenblikkelijke concentratie van kracht en geest). De vuist stopt vanzelf.


Losse beschouwingen over Budo, Karatedo en Wado Ryu karate in het bijzonder (3) Finaal- Jan Houblon

Volgende op het tweede deel van deze beschouwingen, deel ik met u graag
mijn huidige visie op het onderwerp ‘kumite’ in Wado Ryu karate. (Waarbij ik nogmaals wens te
benadrukken dat dit een persoonlijke visie is op dit punt van mijn leven.)
We kunnen er volgens mij niet onderuit van te stellen dat alle solo oefeningen (kata, kihon waza,
fysieke conditionering etc) in functie staan van kumite en het was vooral ook dit laatste element
dat in de jaren zeventig zijn aantrekkingskracht op de Westerlingen uitoefende. Dit heeft
geresulteerd in het feit dat vandaag ‘sportkarate’ en multi-stijlwedstrijden het overwegende
zwaartepunt vormen binnen het Westerse karategebeuren. (Het is overigens een identiek fenomeen dat
zich voordeed in judo en kendo, met dit verschil wellicht dat de meeste kendo-organisaties aan de
grote traditie van de mentale attitude bijzonder veel waarde bleven hechten, iets
wat binnen het sportieve karate nogal eens te wensen overlaat).

Losse beschouwingen over Budo, Karatedo en Wado Ryu karate in het bijzonder (2) – Jan Houblon

In 1975 startte ik mijn Wado Ryu pad. Trek daarvan een aantal jaren af toen ik wegens gezondheids- en familiale redenen weg was uit de ‘Wado- inner Circle’, dan mag/kan ik toch terugkijken op een goede 35 jaar Wado karatepraktijk (ik geeft toe dat het wat illustratiever zou overkomen indien ik mijn voorbije praktijk kon uitdrukken in weken of uren🙂 )
Maar goed, tijdens de pakweg eerste tien jaren ervan, hadden ik en andere tijdgenoten, het geluk van instructie te krijgen van een echte Japanse sensei, u welbekend als wijlen de eerbiedwaardige sensei Yoshikazu Kamigaïto. Wekelijks (soms zelfs 2 a 3 keer per week) kregen wij dan ook een Japans gemoduleerd trainingsprogramma te verwerken, waarin we van het laagste beginnersniveau werden klaargestoomd tot de felbegeerde dan-graad (die ikzelf verdiende na pakweg vijf jaar toegewijde oefening). Persoonlijk oefende ik -zeker de eerste 10 jaren- een zes à acht uur per week, wat wel mijn fysieke limiet was….

Losse beschouwingen over Budo, Karatedo en Wado Ryu karate in het bijzonder (1) – Jan Houblon

Omdat ik altijd ben van oordeel ben geweest dat een budobeoefenaar -naast zijn dagelijkse praktijk- ook diezelfde praktijk constant moet overdenken en haar aan kritische beschouwing onderwerpen, maak ik u deel van enkele van deze overdenkingen. De lezer moet hier kennis van nemen in het volle besef dat het hier gaat om subjectieve visies op een bezigheid, waar ik mij altijd met hart en ziel heb gewijd.
Over het principe van Shu Ha Ri en mijn persoonlijke adaptie hieraan:


KIHON NO KATA en KETTE KIHON NO KATA

Voorwoord

KIHON NO KATA, ook wel KIHON NO KATA N°1 (WADO-RYU) genoemd, is een basis Kata dat ons geleerd werd door Yoshikazu Kamigaito Sensei in de jaren 1970-1990 in België. (Meer informatie over Yoshikazu Kamigaito Sensei op de website https://wado-kamigaito-ryu.be/nl/yoshikazu-kamigaito-sensei-2 )

Deze ogenschijnlijk zeer eenvoudige Kata is in eerste instantie bedoeld om te worden geleerd aan beginners in Wado-Ryu Karate.

Na de startpositie Yoi wordt alleen de Zen Kutsu Dachi positie gebruikt.

Er worden drie technieken gebruikt in dit Kihon No Kata N°1, namelijk Junzuki Chudan, Gedan Barai en Jodan Age Uke. Voor meer details over deze technieken verwijs ik u naar het Wado-Ryu Karate Handboek voor Lesgever – Deel 2 “KIHON” geschreven door Yoshikazu Kamigaito Sensei (https://wado-kamigaito-ryu.be/nl/yoshikazu-kamigaito-sensei-2/handleidingen-voor-lesgever-wado-ryu-karate-yoshikazu-kamigaito-sensei/  ).

Naast deze drie technieken waaraan tijdens de Kata moet worden gewerkt, zijn er twee belangrijke aspecten om te ontwikkelen:

1. Lichaamsrotaties met verandering van richting en uitvoering van Gedan Barai.  

Hier moet worden gestreefd naar een zo groot mogelijk bereik van de rotatie van de heupen en daarom moet bijvoorbeeld in de eerste beweging de plaatsing van de linkervoet op de juiste plaats zijn voordat het lichaam en de heupen van houding of richting veranderen. Alleen de linkerarm wordt geplaatst met de vuist iets lager dan de rechterschouder, de achterkant van de vuist naar beneden….

U kunt de volledige beschrijving van Kihon No Kata en Kette Kihon No Kata downloaden door op onderstaande link te klikken:


VERSLAG JAPANREIS 19-31/08/1994
Door Lars VAN PASSEL

Vrijdag 19/08/1994

Ondanks de files (t.g.v. de hevige regenval) is iedereen op tijd in de luchthaven te Zaventem. Alhoewel, de een al wat vroeger dan de andere.

Op het vliegtuig zitten we 2 per 2 (Andre-Pierre en Benoit, Andreas en Josselin, Emmanuel en ikzelf) met uitzondering van Jean-Maurice.   De vlucht duurt 11 uur. Veel te lang.   Gelukkig dat er twee films gespeeld worden, want slapen gaat me niet af.

Zaterdag 20/08 In de luchthaven te Narita (Tokyo)…


MIJN WEG VAN 9de KYU TOT 1ste kyu
Door Benoît L’HOIR

( 01-01-1960 – 28-03-2022 )

Vele mensen beginnen tegenwoordig met de beoefening van Krijgssporten (een aantal ervan met Karate) in de verschillende stijlen. De vervolmaking ervan is voor een groot deel afhankelijk van de houding die men aanneemt tegenover de praktijk. Ik zal proberen uit te leggen hoe ik dit zie aan diegenen die met Wado begonnen zijn en die er naar verlangen zich voortdurend te vervolmaken. In het begin kan men de hogere graden imiteren en zich de volgende vraag stellen : Welke weg hebben zij afgelegd ? Wat hebben ze gedaan om daar te geraken waar ze nu zijn ?

Ikzelf heb me deze vragen gesteld vanaf het begin van mijn Wado beoefening. Ik ga proberen U de oplossingen te beschrijven die ik ontdekte en toepaste. Een eerste zaak was, van 1981 tot 1996, zoveel mogelijk lessen te volgen (5 tot 6 keer per week, plus de stages) met een maximum aan concentratie bij elke Wado beoefening…

OPMERKINGEN BIJ HET VERDIEPEN IN WADO RYU
(24 mei 2018)
Door Xavier Wispenninckx

In de studie van het Wado-Ryu trachten we verschillende technieken te leren, zoals:
• handtechnieken
• voettechnieken
• verdedigingstechnieken
• Kihon
• Kata
• Kumite
• …
Deze studie is lang en kan meer en meer in de diepte gaan.
Op een bepaald punt in deze studie moet Wado-Ryu vanuit andere invalshoeken worden benaderd.
Met andere woorden, we moeten niet doorgaan met het vergroten van de hoeveelheid technieken, Kata, Kumite, … maar we moeten ons concentreren op enkele essentiële elementen die alleen na vele jaren van oefenen ons eigen gemaakt kunnen worden…


Voor degenen die hun beoefening van NAIHANCHI Kata in het bijzonder en hun Wado-Ryu Karate in het algemeen willen verbeteren.

  • Voorwoord
  • NAIHANCHI DACHI in het boek “ HOGERE Kata’s” door Kamigaito Yoshikazu Sensei.
  • Opmerkingen over NAIHANCHI Kata in het boek “ Kata, 5 PINAN” door Kamigaito Yoshikazu Sensei.
  • Opmerkingen over HOGERE Kata’s in het boek “ HOGERE Kata’s” door Kamigaito Yoshikazu Sensei.
  • Opmerkingen over KOSHI-NO-KIRI in het boek “ WADO 1” door Kamigaito Yoshikazu Sensei.
  • Videos Naihanchi Kata
  • ….

MURYU Charter

Leuven  –  27 oktober 2006

Ter inleiding

Budo, Karate, heeft weinig of niets te maken met sport, zelfverdediging of lichaamscultuur. Karate heeft evenmin te maken met organisatie of politiek. Karate overstijgt de idee van doeltreffendheid. De wereld van Budo verwerpt iedere poging tot analyse of rationalisatie.

Begrippen zoals karate en haar scholen, Wado Ryu, Wado Kai, …, kunnen niet los gezien worden van de beoefenaar. Scholen zijn rationaliseringen, begrippen om een structuur en organisatie op te bouwen, soms noodzakelijk maar eerder hindernissen.

De weg van de Karateka is een traject van voortdurende verandering, van psychologische, filosofische, zelfs fysieke, metamorfose. De ultieme metamorfose is deze van de materiele wereld naar deze van de kosmos (van het niets)…