Artikelen van de Karatekas-gemeenschap

Losse beschouwingen over Budo, Karatedo en Wado Ryu karate in het bijzonder (1) – Jan Houblon

Omdat ik altijd ben van oordeel ben geweest dat een budobeoefenaar -naast zijn dagelijkse praktijk- ook diezelfde praktijk constant moet overdenken en haar aan kritische beschouwing onderwerpen, maak ik u deel van enkele van deze overdenkingen. De lezer moet hier kennis van nemen in het volle besef dat het hier gaat om subjectieve visies op een bezigheid, waar ik mij altijd met hart en ziel heb gewijd.
Over het principe van Shu Ha Ri en mijn persoonlijke adaptie hieraan:


KIHON NO KATA en KETTE KIHON NO KATA

Voorwoord

KIHON NO KATA, ook wel KIHON NO KATA N°1 (WADO-RYU) genoemd, is een basis Kata dat ons geleerd werd door Yoshikazu Kamigaito Sensei in de jaren 1970-1990 in België. (Meer informatie over Yoshikazu Kamigaito Sensei op de website https://wado-kamigaito-ryu.be/nl/yoshikazu-kamigaito-sensei-2 )

Deze ogenschijnlijk zeer eenvoudige Kata is in eerste instantie bedoeld om te worden geleerd aan beginners in Wado-Ryu Karate.

Na de startpositie Yoi wordt alleen de Zen Kutsu Dachi positie gebruikt.

Er worden drie technieken gebruikt in dit Kihon No Kata N°1, namelijk Junzuki Chudan, Gedan Barai en Jodan Age Uke. Voor meer details over deze technieken verwijs ik u naar het Wado-Ryu Karate Handboek voor Lesgever – Deel 2 “KIHON” geschreven door Yoshikazu Kamigaito Sensei (https://wado-kamigaito-ryu.be/nl/yoshikazu-kamigaito-sensei-2/handleidingen-voor-lesgever-wado-ryu-karate-yoshikazu-kamigaito-sensei/  ).

Naast deze drie technieken waaraan tijdens de Kata moet worden gewerkt, zijn er twee belangrijke aspecten om te ontwikkelen:

1. Lichaamsrotaties met verandering van richting en uitvoering van Gedan Barai.  

Hier moet worden gestreefd naar een zo groot mogelijk bereik van de rotatie van de heupen en daarom moet bijvoorbeeld in de eerste beweging de plaatsing van de linkervoet op de juiste plaats zijn voordat het lichaam en de heupen van houding of richting veranderen. Alleen de linkerarm wordt geplaatst met de vuist iets lager dan de rechterschouder, de achterkant van de vuist naar beneden….

U kunt de volledige beschrijving van Kihon No Kata en Kette Kihon No Kata downloaden door op onderstaande link te klikken:


VERSLAG JAPANREIS 19-31/08/1994
Door Lars VAN PASSEL

Vrijdag 19/08/1994

Ondanks de files (t.g.v. de hevige regenval) is iedereen op tijd in de luchthaven te Zaventem. Alhoewel, de een al wat vroeger dan de andere.

Op het vliegtuig zitten we 2 per 2 (Andre-Pierre en Benoit, Andreas en Josselin, Emmanuel en ikzelf) met uitzondering van Jean-Maurice.   De vlucht duurt 11 uur. Veel te lang.   Gelukkig dat er twee films gespeeld worden, want slapen gaat me niet af.

Zaterdag 20/08 In de luchthaven te Narita (Tokyo)…


MIJN WEG VAN 9de KYU TOT 1ste kyu
Door Benoît L’HOIR

( 01-01-1960 – 28-03-2022 )

Vele mensen beginnen tegenwoordig met de beoefening van Krijgssporten (een aantal ervan met Karate) in de verschillende stijlen. De vervolmaking ervan is voor een groot deel afhankelijk van de houding die men aanneemt tegenover de praktijk. Ik zal proberen uit te leggen hoe ik dit zie aan diegenen die met Wado begonnen zijn en die er naar verlangen zich voortdurend te vervolmaken. In het begin kan men de hogere graden imiteren en zich de volgende vraag stellen : Welke weg hebben zij afgelegd ? Wat hebben ze gedaan om daar te geraken waar ze nu zijn ?

Ikzelf heb me deze vragen gesteld vanaf het begin van mijn Wado beoefening. Ik ga proberen U de oplossingen te beschrijven die ik ontdekte en toepaste. Een eerste zaak was, van 1981 tot 1996, zoveel mogelijk lessen te volgen (5 tot 6 keer per week, plus de stages) met een maximum aan concentratie bij elke Wado beoefening…

OPMERKINGEN BIJ HET VERDIEPEN IN WADO RYU
(24 mei 2018)
Door Xavier Wispenninckx

In de studie van het Wado-Ryu trachten we verschillende technieken te leren, zoals:
• handtechnieken
• voettechnieken
• verdedigingstechnieken
• Kihon
• Kata
• Kumite
• …
Deze studie is lang en kan meer en meer in de diepte gaan.
Op een bepaald punt in deze studie moet Wado-Ryu vanuit andere invalshoeken worden benaderd.
Met andere woorden, we moeten niet doorgaan met het vergroten van de hoeveelheid technieken, Kata, Kumite, … maar we moeten ons concentreren op enkele essentiële elementen die alleen na vele jaren van oefenen ons eigen gemaakt kunnen worden…


Voor degenen die hun beoefening van NAIHANCHI Kata in het bijzonder en hun Wado-Ryu Karate in het algemeen willen verbeteren.

  • Voorwoord
  • NAIHANCHI DACHI in het boek “ HOGERE Kata’s” door Kamigaito Yoshikazu Sensei.
  • Opmerkingen over NAIHANCHI Kata in het boek “ Kata, 5 PINAN” door Kamigaito Yoshikazu Sensei.
  • Opmerkingen over HOGERE Kata’s in het boek “ HOGERE Kata’s” door Kamigaito Yoshikazu Sensei.
  • Opmerkingen over KOSHI-NO-KIRI in het boek “ WADO 1” door Kamigaito Yoshikazu Sensei.
  • Videos Naihanchi Kata
  • ….

MURYU Charter

Leuven  –  27 oktober 2006

Ter inleiding

Budo, Karate, heeft weinig of niets te maken met sport, zelfverdediging of lichaamscultuur. Karate heeft evenmin te maken met organisatie of politiek. Karate overstijgt de idee van doeltreffendheid. De wereld van Budo verwerpt iedere poging tot analyse of rationalisatie.

Begrippen zoals karate en haar scholen, Wado Ryu, Wado Kai, …, kunnen niet los gezien worden van de beoefenaar. Scholen zijn rationaliseringen, begrippen om een structuur en organisatie op te bouwen, soms noodzakelijk maar eerder hindernissen.

De weg van de Karateka is een traject van voortdurende verandering, van psychologische, filosofische, zelfs fysieke, metamorfose. De ultieme metamorfose is deze van de materiele wereld naar deze van de kosmos (van het niets)…