Yakusoku Kumite video’s

Wat zijn de Yakusoku Kumite‘s

De YAKUSOKU-KUMITE’S zijn een stap in de richting van de werkelijkheid; zij brengen de kennis en de gewoonten die in KIHON en KATA aangeleerd werden in toepassing. De fijne bewegingen krijgen hier meer belang of anders gezegd, de YAKUSOKU-KUMITE’S hechten meer waarde aan de bewegingen van de ledematen (in aanval en in verdediging) in verhouding tot de dynamiek van het lichaam.

Deel 5 van het Wado-Ryu Karate Handboek voor Instructeurs door Meester Yoshikazu Kamigaito is een systematische uiteenzetting van de basis-YAKUSOKU-KUMITE’S, hetgeen echter geenszins betekent dat ze gemakkelijk zijn; YAKUSOKU-KUMITE’S die ontvankelijk zijn voor menige aanpassing hebben wij weerhouden.

De beginnelingen zullen zich beperken tot de studie van de IPPON en TANSHIKI KUMITE’S (zie uitleg achteraan). Men kan YAKUSOKU KUMITE’S die min of meer efficiënt zijn tot in het oneindige fabriceren, maar aangezien deze oefeningen hun beoefenaars helpen om een inzicht te verwerven in het karate, is het van belang om slechts die bewegingen te onthouden die het basisprincipe van de gekozen stijl weergeven. Hen moet vermijden de YAKUSOKU-KUMITE’S van een andere school op oppervlakkige wijze te trachten aan te passen of om volledige Kumite’s te ontwerpen terwijl men zich door een vage intuïtie laat leiden. Het wemelt op dit gebied van ongelukkige initiatieven, met even ongelukkige gevolgen!

Alle Yakusoku Kumite worden beschreven in Deel 5 van het Wado-Ryu Karate Handboek voor Instructeurs door Meester Yoshikazu Kamigaito; dit boek is gratis beschikbaar in pdf formaat op deze site!

De zin van de YAKUSOKU-KUMITE’S.

De YAKUSOKU-KUMITE’S van de WADO-RYU school zijn vooral NIHON-KUMITE’S d.w.z. dat zij bestaan uit twee aanvallen gericht naar verschillende doelen. De TANSHIKI-KUMITE’S zijn slechts een voorbereiding hierop. De SANBON-KUMITE’S worden als minder nuttig beschouwd. De IPPON-KUMITE’S hebben meerdere gebreken:  

  • Er is per definitie slechts één aanval, hetgeen de timingsproblemen verdoezelt
  • De aanval is relatief traag en voorzienbaar
  • De verdediger kan blokkeren zonder zich teveel zorgen te hoeven maken over zijn houding aan het einde van de afweer
  • Is zijn houding slecht dan zal dit niet door een tweede aanval gesanctioneerd worden
  • Uiteindelijk hangt dan de keuze van de tegenaanval alleen af van de fantasie van de verdediger.

In de NIHON-KUMITE’S hangt de kwaliteit van de tweede techniek (in de aanval en vooral in verdediging) af van de houding die men aanneemt op het einde van de eerste techniek; de uitvoering eist kwaliteiten als gevatheid en timing. Indien de eerste aanval even voorzienbaar is als in IPPON-KUMITE, dan is dit niet zo met de tweede, die gestimuleerd wordt door de, in de eerste aanval verworven snelheid. Het is haast onmogelijk op de eerste aanval een verdedigingsbeweging uit te voeren zonder ontwijking, omdat dit de enige manier is om afweer en tegenaanval van elkaar te scheiden. Uiteindelijk wordt het type van tegenaanval bepaald door de houding van de tegenstander: dit benadert meer de realiteit.

In een echt gevecht is het ideaal om de tegenstander na zijn eerste aanval, met één slag buiten gevecht te stellen; eigenaardig genoeg is de studie van NIHON-KUMITE’S hierop de beste voorbereiding.


Jodan Age-Uke Omote door Chris en Garry van de Tshinto Karateclub Aarschot ( Yakusoku Kumite N°1.1, 1.2 en 1.3 )

Yakusoku Kumite 1.1, 1.2 en 1.3
Yakusoku Kumite 1.1, 1.2 en 1.3 op YouTube

De Yaku Soku Kumites van de Wadô Ryû school zijn voornamelijk Nihon Kumites, d.w.z. ze bestaan uit twee slagen gericht op verschillende doelen. Tanshiki Kumites zijn slechts een voorbereiding daarop. Sambon Kumites worden als minder nuttig beschouwd.